Mga OFW sa Singapore, nakakuha ng unemployment benefit

Nakatanggap ng tulong para sa unemployment benefit ang mga Pilipinong manggagawa sa Singapore na nawalan ng trabaho dahil sa krisis sa COVID-19 mula sa Philippine Overseas Labor Office (POLO) at sa Social Security System sa nasabing bansa.

Inisyuhan ang mga OFW ng Certificate of Involuntary Separation, isang requirement para sa mga kuwalipikadong OFW na miyembro ng SSS upang makuha ang benepisyo.

Ang SSS unemployment benefit ay isang tulong pinansyal na sumasaklaw sa mga walang trabahong manggagawa, kabilang ang mga OFW na nawalan ng trabaho dahil sa redundancy, retrenchment, downsizing, paglalagay ng mga labor-saving device, at pagsasara o pagtigil ng operasyon ng kanilang kumpanya.

Para makakuha ng unemployment benefit, ang manggagawa ay dapat na miyembro ng SSS na hindi hihigit sa 60 na taong gulang sa panahon ng pagkawala nito ng trabaho at nakapagbayad nang hindi bababa sa 36 na buwang kontribusyon, kung saan 12 buwan nito ay dapat nakapaloob sa 18 buwan ‘immediately preceding the month of involuntary separation.’

Ang mga kuwalipikadong OFW na miyembro ng SSS ay maaaring makakuha ng halaga na katumbas ng average monthly salary credit (AMSC). Ang benepisyo ay isang beses lamang ibinibigay at dapat na makuha sa loob ng isang taon mula sa petsa ng pagkakaalis sa trabaho.

Samantala, may kabuuang 1,875 OFW na nagtatrabaho sa nasabing bansa at naapektuhan ng pandemya ang nakatanggap ng AKAP mula sa DOLE.

Ang mga natulungang benepisyaryong OFW ang mga nawalan ng trabaho, nailagay sa estado ng unpaid leave, o nakaranas ng nasa 25% pagbabawas sa suweldo bunsod ng pandaigdigang pandemya. Sila ay nakatanggap ng US$200.00.

Kabilang naman ang 75 COVID-infected OWWA-member na mga OFW sa Singapore ang nakatanggap ng tulong pinansyal na US$200.00 mula sa OWWA Singapore. Ang tulong pinansyal ay may layong tugunan ang pangangailangan at gumaling ang mga OFW na nagpositibo sa COVID-19 at hindi makabalik sa kanilang trabaho bunsod ng impeksyon at nagresulta sa kawalan ng pagkakakitaan.

Ang programang tulong pinansyal ng OWWA ay umaagapay sa financial assistance ng DOLE-AKAP para sa mga OFW na naapektuhan ang trabaho dahil sa COVID-19.

Nakapaglabas na ang POLO-Singapore ng kabuuang US$360,000.00 para sa programa.

Leave your thoughts

error: Content is protected !!